Пътни такси и винетки в Европа

Полезна информация за пътуващите с автомобил в ЕС

Условия за ползване на сайта

При достъп до настоящия уеб сайт, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Сайтът не претендира за достоверност на показаната информация и има само и единствено препоръчителен характер. Собствениците на сайта не носят никаква отговорност в случай на неточност на информацията, достъпна чрез него. Възможни са грешки или е възможно предоставената информация да не е актуална. Ако забележите такива, моля свържете се с нас, като използвате бутона в ляво.

Можете свободно да копирате, разпространявате, представяте или да създавате производни произведения на сайта само при следните услоия:
  • Признание (by). На всяка страница от сайта, в която сте копирали съдържание, трябва да посочите за източник името на сайта (www.vinetki.eu) като линк по обичайния начин и на обичайното за носителя място.
  • Линк (hyperlink). На всяка страница от сайта, в която сте копирали съдържание от www.vinetki.eu, трябва да посочите линк към страницата от сайта на vinetki.eu, от където е копирана информацията.
  • В случай, че промените, видоизмените или използвайки като основа произведението, го надградите, то полученото производно произведение може да се разпространява само съгласно условията на същия лиценз.
  • За всяко повторно използване или дистрибуция, вие трябва ясно за останалите да посочите лицензионните условия на произведението.
  • Всяко едно от тези условия може да бъде пренебрегнато, ако получите разрешение за това от носителя на правата.


  • asdasdasdasdasd sajoaspj podf jpo dgod pfgh gfio oifgfgoibh foigbfog hfigobh iofgboifg hoifgh ofighb ogibgb gfi ifog bob uighuig idhiofh odigho oidgh oihf ob iobihogfbo ihobgfioiohf if iohfihfbgihf ihgbihob ioh gfb gfb gb dfdf dfg dg df g dfhg df hd fh adf h h ad had