Пътни такси и винетки в Европа

Заплащане и цени на пътни такси в Македония

Македония - пътни такси и цени за пътуване

Преминаването по основните магистрали в Македония се заплаща. Заплащането на пътните такси се извършва на специални будки на магистралите. С добро планиране магистралите могат да бъдат избегнати и да не се заплащат пътни такси, но това ще удължи времето за пътуване през странат и не се препоръчва за шофьори, които не познават Македония.

Категоризация на автомобилите в Македония

Категорията на МПС в Македония, според която се плащат пътни такси, се определя по следния начин:

Категория Превозно средство
Винетка македония
I
МПС с две оси до височина до 1.30 м., измерена на първата ос (пътнически автомобили)
Винетка македония
II
МПС с повече от две оси и височина до 1.30 м., измерена на първата ос (пътнически автомобили с ремаркета, бусове, лекотоварни, комби)
Винетка македония
III
МПС с две и три оси над височина 1.30 м., измерена на първата ос (бусове с ремаркета, лекотоварни с ремарке, товарни и автобуси)
Винетка македония
IV
МПС с повече от три оси, с височина измерена на първата ос над 1.30 м. (бусове и други с ремаркета, автобуси и камиони)

Тол такси за основни направления в Македония 2016 г.


Основно направление
I категория
II категория
III категория
IV категория
от България до Скопие
(през Кюстендил - Гюешево - Куманово - Скопие)
100 МКД
» в евро
140 МКД
» в евро
250 МКД
» в евро
370 МКД
» в евро
от България до Охрид
(през Кюстендил - Скопие - Тетово - Охрид)
240 МКД
» в евро
340 МКД
» в евро
630 МКД
» в евро
910 МКД
» в евро

Подробни тол такси за преминаване по магистралите в Македония 2016 г.Платен участък
I категория
II категория
III категория
IV категория
Куманово - Миладиновци 60 МКД
» в евро
80 МКД
» в евро
150 МКД
» в евро
220 МКД
» в евро
Миладиновци - Скопје 40 МКД
» в евро
60 МКД
» в евро
100 МКД
» в евро
150 МКД
» в евро
Скопје - Петровец 40 МКД
» в евро
50 МКД
» в евро
100 МКД
» в евро
150 МКД
» в евро
Петровец - Велес 80 МКД
» в евро
120 МКД
» в евро
220 МКД
» в евро
330 МКД
» в евро
Велес - Градско 60 МКД
» в евро
100 МКД
» в евро
180 МКД
» в евро
260 МКД
» в евро
Скопје - Тетово 80 МКД
» в евро
120 МКД
» в евро
220 МКД
» в евро
320 МКД
» в евро
Тетово - Гостивар 60 МКД
» в евро
80 МКД
» в евро
160 МКД
» в евро
220 МКД
» в евро


Пътни такси Македония - карта 2012


» Подробна информация за пътните такси в Македония за всички класове автомобили и пътища можете да намерите тук.

Официален сайт с повече информация за пътищата в Македония

www.amsmspi.mk

Горива

Бензин 95 и 98 октана и Дизел има навсякъде. Автогаз LPG също е лесно достъпен. Горива в туби са разрешени.

» Актуални цени на горивата в Европа

Съвети

» Съвети към пътуващите от британската Автомобилна Асоциация

Споделете своето мнение и опит: