Пътни такси и винетки в Европа

Заплащане и цени на винетките в Германия

Винетките и пътни такси в Германия не се заплащат за леки автомобили

В Германия, за разлика от повечето заобикалящи я страни, пътни такси и винетки не се заплащат. Пътни такси в Германия заплащат само камиони над 12 тона, като таксата е с електронно отчитане.

Пътни такси в Германия се заплащат само за камиони над 12 тона

Автомобилите се движат безплатно по немските магистрали.

Сайт с полезна информация - ADAC


www.adac.de

Екологични зони в големите градове в Германия - Umweltzonen

В много градове в Германия бяха въведени зони на опазване на околната среда, с цел намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици и азотен диоксид. Зоните на опазване на околната среда са обозначени с пътни и други допълнителни знаци.
Umweltzonen
Обзор на зоните на опазване на околната среда в Германия може да бъде получен от Федералната служба по опазване на околната среда на Интернет-сайта: gis.uba.de

Групирането по вредност се извършва в зависимост от емисията на частици от превозните средства. Маркирането на различните групи по вредност става със стикери с различен цвят:
червен - за 2-ра група по вредност;
жълт - за 3-та група по вредност
зелен - за 4-та група по вредност.
В зоните на опазване на околната среда в центъра на съответните градове имат право да влизат само превозни средства, маркирани със съответните стикери. Това означава, че само тези шофьори, които искат да влезат в зона на опазване на околната среда трябва да маркират превозното си средство със стикер.

В случаите, в които от документите на превозното средство не става ясно на кой от евростандартите по изгорели газове отговаря то, роля играе датата на неговата първа регистрация. Чрез допълнително поставяне на системи за намаляване на емисиите от частици в превозни средства с дизелови мотори, напр. на филтри за частици, може по принцип да се премине в следващата, по-висока група по вредност. Съгласно Правилника за маркиране, като доказателство за това, трябва да се представи удостоверение от сервизната работилница извършила докомплектуването. Превозните средства придвижвани без мотори с вътрешно горене (напр. електрическите превозни средства) са приравнени към 4-та група по вредност и получават зелен стикер.

Стикери се получават в службите за регистрация на превозни средства или в други упълномощени за това по законите на федералната провинция учреждения, а също и в организациите, които имат право да извършват контрол върху изгорелите газове от превозните средства – сервизи за ремонт на автомобили, бензиностанции със сервизи, а също и контролните организации като Dekra и TÜV и евентуално тяхните представителства в чужбина. Стикерите се получават във всяка една от изброените по-горе организации, след представяне на документите на превозното средство.

Таблица на принадлежността на превозни средства към групите по вредност (в единични случаи са възможни и отклонения):
Евронорма Първа
регистрация
на лека кола
Първа
регистрация
на камион/автобус
Стикер

Дизел Дизел
Евро 1 или по-лоши преди 01.01.1997 преди 01.10.1996 не се дава
Евро 2 или Евро 1 със система за намаляване на емисиите от частици от 01.01.1997 до 31.12.2000 от 01.10.1996 до 30.09.2001 червен
Евро 3 или Евро 2 със система за намаляване на емисиите от частици от 01.01.2001 до 31.12.2005 от 01.10.2001 до 30.09.2006 жълт
Евро 4 или Евро 3 със система за намаляване на емисиите от частици и по-добри след 01.01.2006 след 01.10.2006 зелен

Бензин / газ Бензин / газ
Евро 1 или по-лоши (МПС, които не влизат в група 4) преди 01.01.1993 преди 01.01.1993 не се дава
Евро 1 или по-добри или по Приложение XXIII към Наредба за допускане до движение по пътищата или равностойно или по 52. Разпореждане за изключения от Наредбата за допускане до движение по пътищата или равностойно след 01.01.1993 след 01.01.1993 зелен

Източник: www.bmu.de

Горива

Бензин 95 и 98 октана и Дизел има навсякъде. Автогаз LPG също. Горива в туби са разрешени.

» Актуални цени на горивата в Европа

Съвети

» Съвети към пътуващите в Германия от британската Автомобилна Асоциация

Споделете своето мнение и опит: