Пътни такси и винетки в Европа

Заплащане и цени на винетките в България

Цени на винетки 2020 в България

Винетната система в България

Винетката представлява такса, която се заплаща за използването на републиканската пътна мрежа в България. Винетната система за ползване на републиканските пътища е въведена на 4 ноември 2007 г.

Винетна такса не се дължи за пътните превозни средства, които имат по-малко от 4 колела, както и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Новост, която е въведена от 1 януaри 2019 г. е eлeктрoннaта винeткa, която напълно замести винетния стикер, който се лепеше на стъклото на автомобила. Стикери вече не се продават и винетките са само електронни.

За кои пътища е необходимо да се закупи винетка?

Използването на винетки в България е регламентирано с решение на Министерски Съвет, съгласно Закона за пътищата. Списък на републиканските пътища, за които се събира такса заползване на пътната инфраструктура: РЕШЕНИЕ No 945 на МС от 1.12.2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура винетна такса

Как работи електронната винетка?

Данните за регистрационния номер на автомобилите и заплатените винетни такси за използване на пътната мрежа се въвеждат в електронна система. По републиканските пътища се разполагат контролни рамки и контролиращи камери, които регистрират дали колата е изрядна. Проверката за валидна винетка става автоматично, чрез софтуер, който прочита регистрационния номер и проверява в базата данни дали за този регистрационен номер е заплатена винетната такса.

Категория 3 - ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

Винетки цени 2020

Винетки 2020 цени

Съгласно чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, съществуват следните категории ППС:

Цени на винетките за К3

Категория 3 - леки автомобили

ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.
Категория 3 Уикенд Седмична Месечна Тримесечна Годишна
Винетка цена: 10 лв. 15 лв. 30 лв. 54 лв. 97 лв.
Винетки

Цени на винетките за К3

Категория 3 - ремаркета и каравани

Когато общото тегло на композицията лек автомобил + ремарке/каравана надвишава 3.5 тона, тогава покупката на Винетка Категория 3 за ремарке/каравана е задължителна. Периодът на валидност на винетката за ремарке/каравана може да е различен от този на автомобила.
Категория 3 Уикенд Седмична Месечна Тримесечна Годишна
Винетка цена: 10 лв. 15 лв. 30 лв. 54 лв. 97 лв.
Винетки

Цени на винетките за К2

Категория 2

ППС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 тона;
К2 винетки цени ДНЕВНА СЕДМИЧНА МЕСЕЧНА
ЕВРО 0, I, II 23 лв. 53 лв. 105 лв.
ЕВРО III, IV, V, EEV и по-висок 23 лв. 40 лв. 80 лв.
Винетки

Цени на винетките за К1

Категория 1

ППС предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;
К1 винетки цени ДНЕВНА СЕДМИЧНА МЕСЕЧНА
ЕВРО 0, I, II 23 лв. 87 лв. 174 лв.
ЕВРО III, IV, V, EEV и по-висок 23 лв. 67 лв. 134 лв.
Винетки

Компенсаторна такса при незаплатена винетка

При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса.
Компенсаторна такса Категория 3 Категория 2 Категория 1
Цена: 70 лв. 125 лв. 175 лв.


Въвеждане на смесена система за таксуване

Предстои въвеждането на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства, което вече беше отлагано няколко пъти. Смесената система предвижда камионите да заплащат на база на изминато разстояние, а леките коли на база време.

  • Винетка е таксата на база време. Тя е предназначена за леки автомобили, които получават правото да ползват за избрания срокплатената пътна мрежа.
  • Тол такса е таксата за изминато разстояние, която ще се замести винетките за превозните средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона.
Официален сайт с повече информация за пътищата в България: АПИ - Агенция Пътна Инфраструктура

Цени за преминаване по мостовете на р. Дунав

Дунав мост 1 - Русе-Гюргево - Такси за преминаване

Цената за преминаване по моста в посока от Гюргeво към Русе е различна от Русе към Гюргево.

Такси в ПОСОКА РУСЕ - ГЮРГЕВО (към Румъния)
Вид пътно превозно средство (посока Русе - Гюргево) Лева EUR
Леки автомобили за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора 4.00 2.00
Товарни автомобили до 3,5 т, включително на ремаркето 12.00 6.00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т.
Автобуси с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
23.00 12.00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т 35.00 18.00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси.
Автобуси с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
49.00 25.00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси 72.00 37.00


Такси в ПОСОКА ГЮРГЕВО - РУСЕ (към България)
Вид пътно превозно средство (посока Гюргево - Русе) LEI EUR
Леки автомобили за превоз на пътници с до 8+1 места 13.00 3.00
Товарни автомобили до 3,5 т, включително на ремаркето 27.00 6.00
Автобуси от 9 до 23 пътника 53.00 12.00
Автобуси над 23 пътника 111.00 25.00
Товарни автомобили над 3,5 т и по-малко от 7,5 т. 53.00 12.00
Товарни автомобили от 7,5 т и до 12 т. 79.00 18.00
Товарни автомобили над 12 т. и с максимум 3 оси 111.00 25.00
Товарни автомобили над 12 т. и 4 или повече оси 163.00 37.00


Дунав мост 2 Видин - Калафат - цени за преминаване

Начин на плащане: Заплащането на таксите за преминаване по Дунав мост Видин - Калафат се извършва в български лева или евро на излизане от България и в румънски леи или евро на излизане от Румъния.
Заплащането може да се извърши и на POS терминал със следните карти: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, BORICA, DKV, UTA
Вид пътно превозно средство Такса в лева
(посока Румъния)
Такса в леи
(посока България)
Такса в EUR
(в двете посоки)
1. Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили) 12.00 27.00 6.00
2. Товарни автомобили с обща максимално допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 тона, включително на ремаркето 12.00 27.00 6.00
3. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 тона и по-малка от 7,5 тона. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора 23.00 54.00 12.00
4. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 тона и под 12 тона 35.00 81.00 18.00
5. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 тона и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора 49.00 113.00 25.00
6. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 тона и с минимум 4 оси 72.00 167.00 37.00
» Сайт на Дунав мост Видин-Калафат

Споделете своето мнение и опит: