Пътни такси и винетки в Европа

Заплащане и цени на пътни такси в Италия

Италия - пътни такси и цени за пътуване

Италия има добре развита магистрална мрежа. Преминаването по основните магистрали (Autostrada) се заплаща. Магистралните такси в Италия са едни от най-високите в Европа. Изчисляват се на база изминати километри, умножени по единична цена, като единичната цена за километър зависи от категорията на МПС.

Заплащане на таксите

Toll gates Italy
Заплащането на пътните такси се извършва на специални будки на магистралите, като при влизане в магистралата се тегли билет, а на излизане се заплаща. На места има и фиксирани такси за преминаване.

ВХОДНИ ВРАТИ - Вратите, маркирани в жълто са само за автомобили, оборудвани с Telepass. Всички други врати издават билети и са маркирани със знаци преди вратата.

ИЗХОДНИ ВРАТИ - Вратите, на които се заплаща са следните видове:
Тип врата Вид плащане
В брой с оператор Приема само плащане в брой - ръката показва, че присъства и оператор
В брой автомат Приема плащане в брой на автомат, който връща ресто. Синият знак с картите, показва, че се приемат и кредитни/дебитни карти
credit card Приемат се само карти Visa, Mastercard, American Express, Diners, Maestro, както и местни карти (Viacard, Postomat, Bancomat, Carta Aura)
Cards and Telepass Приемат се карти и Telepass
Telepass Заплащане само с Telepass

Категоризация на автомобилите в Италия


Категорията на МПС в Италия, според която се плащат пътни такси, се определя по следния начин:

Брой оси Превозно средство
А
Италия 2 оси клас А Италия 2 оси клас А
МПС с две оси и височина до 1.30 м., измерена на първата ос
B
Италия 2 оси клас B Италия 2 оси клас B
МПС с две оси и височина над 1.30 м., измерена на първата ос
3
Италия 3 оси
МПС с три оси
4
Италия 4 оси
МПС с четири оси
5
Италия 5 оси
МПС с пет или повече оси


Цени за преминаване по магистралите в Италия от 2015 г. насам:

Цената се определя на база изминатите километри и след това се закръгля на 0.10 €. (Например 5.47 € се закръгля на 5.50 €)

Classi di Veicolo
Classi di Veicolo   A B 3 4 5
Тарифа обикновена €/Km 0,07026 0,07189 0,09621 0,14463 0,17043
Тарифа планинска €/Km 0,08300 0,08495 0,11123 0,16943 0,20045
Винетки

» (LINK) ПОДРОБНА КАЛКУЛАЦИЯ НА МАРШРУТИ В ИТАЛИЯ - попълва се начална и крайна точка.

Пътни такси Италия - карта 2012


» Подробна информация за всички магистрали в Италия.

» Интерактивна карта на магистралите в Италия

Официален сайт с повече информация за пътищата в Италия

www.autostrade.it

Горива

Бензин 95 и 98 октана и Дизел има навсякъде. Автогаз LPG също е лесно достъпен. Горива в туби са забранени.

» Актуални цени на горивата в Европа

Съвети

» Съвети към пътуващите от британската Автомобилна Асоциация

Споделете своето мнение и опит: