Пътни такси и винетки в Европа

Заплащане и цени на винетките в България

Съгласно чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, съществуват следните категории ППС:

Категория 1 - ППС предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;

Категория 2 - ППС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона;

Категория 3 - ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

Винетки за леки автомобили (категория К3) 2017 г.

Цени на винетките в България за 2017 г.:

Категория 1 Категория 2 Категория 3
Период Евро 0, I, II Евро III,IV, V,EEV и по-висока Евро 0, I, II Евро III,IV, V,EEV и по-висока  
Дневна 21 21 21 21 -
Седмична 87 67 53 40 15
Месечна 174 134 105 80 30
Годишна 1743 1340 1050 808 97
Винетки

Валидност на годишните винетки

Годишните винетки имат валидност за годината, за която са издадени и за месец януари на следващата календарна година. Така валидността на годишната винетка за 2017 г. е до 31 януари на 2018 г.

Официален сайт с повече информация за пътищата в България: АПИ - Агенция Пътна Инфраструктура

Дунав мост 1 - Русе-Гюргево - Такси за преминаване

Цената за преминаване по моста в посока от Гюргeво към Русе е различна от Русе към Гюргево.

Такси в ПОСОКА РУСЕ - ГЮРГЕВО (към Румъния)
Вид пътно превозно средство (посока Русе - Гюргево) Лева EUR
Леки автомобили за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора 4.00 2.00
Товарни автомобили до 3,5 т, включително на ремаркето 12.00 6.00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т.
Автобуси с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
23.00 12.00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т 35.00 18.00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси.
Автобуси с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
49.00 25.00
Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси 72.00 37.00


Такси в ПОСОКА ГЮРГЕВО - РУСЕ (към България)
Вид пътно превозно средство (посока Гюргево - Русе) LEI EUR
Леки автомобили за превоз на пътници с до 8+1 места 13.00 3.00
Товарни автомобили до 3,5 т, включително на ремаркето 27.00 6.00
Автобуси от 9 до 23 пътника 53.00 12.00
Автобуси над 23 пътника 111.00 25.00
Товарни автомобили над 3,5 т и по-малко от 7,5 т. 53.00 12.00
Товарни автомобили от 7,5 т и до 12 т. 79.00 18.00
Товарни автомобили над 12 т. и с максимум 3 оси 111.00 25.00
Товарни автомобили над 12 т. и 4 или повече оси 163.00 37.00


Дунав мост 2 Видин - Калафат - цени за преминаване

Начин на плащане: Заплащането на таксите за преминаване по Дунав мост Видин - Калафат се извършва в български лева или евро на излизане от България и в румънски леи или евро на излизане от Румъния.
Заплащането може да се извърши и на POS терминал със следните карти: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, BORICA, DKV, UTA
Вид пътно превозно средство Такса в лева
(посока Румъния)
Такса в леи
(посока България)
Такса в EUR
(в двете посоки)
1. Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили) 12.00 27.00 6.00
2. Товарни автомобили с обща максимално допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 тона, включително на ремаркето 12.00 27.00 6.00
3. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 тона и по-малка от 7,5 тона. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора 23.00 54.00 12.00
4. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 тона и под 12 тона 35.00 81.00 18.00
5. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 тона и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора 49.00 113.00 25.00
6. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 тона и с минимум 4 оси 72.00 167.00 37.00
» Сайт на Дунав мост Видин-Калафат

Споделете своето мнение и опит: