Пътни такси и винетки в Европа

Заплащане и цени на винетките в България

Съгласно чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, съществуват следните категории ППС:

Категория 1 - ППС предназначени за превоз на товари, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 (две) и повече оси, които имат техническа допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона;

Категория 2 - ППС предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача (автобуси) и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с 2 (две) оси, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона;

Категория 3 - ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.
Винетки за леки автомобили 2014 г.

Цени на винетките в България за 2016 г.:

Категория 1 Категория 2 Категория 3
  Евро 0, I, II Евро III,IV, V,EEV и по-висока Евро 0, I, II Евро III,IV, V,EEV и по-висока  
Цени на винетна такса в лева.
Дневна 21 21 21 21 -
Седмична 87 67 53 40 15
Месечна 174 134 105 80 30
Годишна 1743 1340 1050 808 97

Официален сайт с повече информация за пътищата в България

» Агенция Пътна Инфраструктура

Дунав мост Русе-Гюргево - такси за преминаване - посока Румъния*

№ по ред Вид пътно превозно средство Лева
1. Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили)
Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето

4.00


12.00

2. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т.
Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
23.00
3. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т 35.00
4. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси.
Превозни средства за превоз на пътници
с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора
49.00
5. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси 72.00
*Цената за преминаване по моста в посока от Гюргрво към Русе е различна от Русе - Гюргево. От септември 2013 тя ще бъде намалена на 3 евро за лек автомобил (преди това е 6 евро).


Дунав мост 2 Видин - Калафат - такси за преминаване

№ по ред Вид пътно превозно средство Размер на таксата
(в лв.)
Размер на таксата
(в евро)
1. Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили) 12.00 6.00
2. Товарни автомобили с обща максимално допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 тона, включително на ремаркето 12.00 6.00
3. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 тона и по-малка от 7,5 тона. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора 23.00 12.00
4. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 тона и под 12 тона 35.00 18.00
5. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 тона и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора 49.00 25.00
6. Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 тона и с минимум 4 оси 72.00 37.00

Споделете своето мнение и опит: